Rola edukacji matematycznej w rozwoju dziecka. Jak matematyka kształtuje umysł

Rzeczą oczywistą dla niemal wszystkich jest fakt, że zdolności matematyczne przydają się w życiu. W szczególności trzeba o nie dbać w wieku szkolnym, gdzie nasza wiedza z tego zakresu jest systematycznie sprawdzana i oceniana. Prawdą jednak jest, że matematyka przydaje się nie tylko do otrzymania dobrych stopni na świadectwie. Z umiejętnościami matematycznymi idą w parze również inne, takie jak np.: logiczne, krytyczne i analityczne myślenie, mniej problemów rozwiązywanie problemów, łatwiejsze podejmowanie decyzji. Dlaczego jeszcze edukacja matematyczna wspomaga rozwój dzieci? 

Początki w edukacji matematycznej u dzieci

Istotne jest, aby już od najmłodszych lat dzieci miały styczność z zagadnieniami ze świata matematyki. To pomoże im w prawidłowym rozwoju, a także w zapobieganiu problemom z tym przedmiotem w kolejnych latach. W wieku przedszkolnym powinniśmy zadbać, aby dzieci opanowały takie obszary jak: 

  • Orientacja przestrzenna
  • Rytmy
  • Klasyfikowanie przedmiotów
  • Liczenie równą miarą
  • Intuicyjne pojęcie zbioru i pokrewne

O ile dzieci w młodym wieku przyswoją wymienione zagadnienia, o tyle łatwiej będzie uelastycznić ich procesy myślowe i wytworzyć w nich skojarzenia pierwotne, które są podstawą do myślenia abstrakcyjnego.

Dlaczego rozwój matematyczny dzieci jest taki ważny?

Niestety we wczesnych stadiach rozwoju dziecka rodzice i nauczyciele często koncentrują się na kształtowaniu takich umiejętności jak czytanie i pisanie, podczas gdy edukacja matematyczna często pozostaje na dalszym planie. Jest to spory błąd, gdyż dziecko może wiele stracić. Co takiego pomaga osiągać edukacja matematyczna u dzieci? 

Matematyka wspomaga procesy myślowe

Uczenie się matematyki można porównać do regularnych treningów. Tak jak ćwiczenia fizyczne wzmacniają ciało i mięśnie, tak rozwiązywanie problemów natury matematycznej wspomaga jakość myślenia, funkcje poznawcze i poszerza horyzonty. Dzięki odpowiednio prowadzonej edukacji matematycznej, dziecko uczy się jak obserwować świat i wyciągać z niego najważniejsze informacje, analizować i usystematyzowywać wiedzę, dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, wyciągać wnioski i myśleć strategicznie. 

Edukacja matematyczna a pamięć

Naukowcy udowodnili już jakiś czas temu, że rozwiązywanie matematycznych problemów wspomaga procesy pamięciowe. W szczególności w młodym wieku, gdzie umysł się intensywnie rozwija, ważne jest, by dbać o kształtowanie się funkcji poznawczych, które są niezbędne do funkcjonowania w wielkim świecie. 

Same korzyści z nauki matematyki

Matematyka pomaga w codziennym życiu. Umiejętność rozwiązywania problemów z dziedziny matematyki jest ściśle powiązana z umiejętnością rozwiązywania życiowych problemów. Ludzie o wysokiej umiejętności analitycznego myślenia lepiej radzą sobie w życiu, a także łatwiej przychodzi im podejmowanie decyzji. Nie muszą w końcu zastanawiać się, czy kierować się sercem czy rozumem, bowiem ta kwestia, wydaje się dla nich oczywista.

Dodaj komentarz