Dziecięca matematyka na klockach Nemi

Matematyka bywa dla dzieci trudnym i żmudnym przedmiotem. Również dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej skuteczne przekazywanie wartościowej wiedzy z tej dziedziny bywa kłopotliwe. Wychodząc naprzeciw dzieciom i nauczycielom, opracowaliśmy metodę nauczania matematyki opartą na zabawie, korzystającą z wielu multisensorycznych pomocy dydaktycznych. Dzieci w namacalny sposób odkrywają tajemnice matematyki, a my w naturalny sposób wspieramy ich rozwój. 

Nasz projekt zrodził się z potrzeby wprowadzenia zmian w edukacji.

Podczas swojej długoletniej praktyki zdążyliśmy zdiagnozować największe problemy publicznej edukacji wczesnoszkolnej.

Są to przede wszystkim: liczne grupy, zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności uczniów, konieczność wprowadzania wielu kluczowych umiejętności jednocześnie, brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli z dydaktyki matematyki.

Zmieniamy dziecięcą matematykę

Nauczaniem zajmujemy się od wielu lat, zatem doskonale znamy aktualne potrzeby edukacji. Dziecięca matematyka potrzebuje zmian. Proponujemy proste rozwiązanie. Na klockach Nemi można pracować z całą klasą, dlatego jest to idealna pomoc dydaktyczna dla dzieci, nauczycieli, rodziców i terapeutów. Na naszej stronie możecie zobaczyć również przykładowe pomysły na zajęciaszkolenia z pracy na naszych pomocach dydaktycznych.

Prawdziwa rewolucja w matematyce dziecięcej!

Klocki Nemi i zajęcia szkolne

Przygotowaliśmy wiele scenariuszy zajęć, w których klocki Nemi grają kluczową rolę. Ich specyfika sprawia, że dzieci doskonale przyswajają zagadnienia, a na dodatek ich używanie niesie za sobą wiele radości.

Chcemy pomóc dzieciom i nauczycielom, aby dziecięca matematyka nie była problemem, ale by jej uczenie się jej (i nauczanie) było przyjemnością.

Zobaczcie jak przeprowadzić zajęcia z klockami Nemi

Dziecięca matem