Cele REALIZOWANE i osiągane
dzięki pracy na klockach Nemi:

  • eliminowanie trudności związanych z rozumieniem matematyki na każdym etapie edukacji początkowej,
  • ukazywanie matematyki w nowym świetle,
  • tworzenie chęci do samodzielnego odkrywania zależności i prawidłowości,
  • budowanie świadomości w uczeniu się (i nauczaniu) matematyki,
  • podnoszenie poziomu nauczania matematyki w edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej.